Minnefond - Logo

Minnefondet

 

Minnefondet er opprettet for å legge til rette for en best mulig ramme for begravelse og kirkegårdsanlegg i Bodø. Ordningen går ut på at personer og andre kan vise sin deltakelse ved begravelse i form av å kjøpe et kondolansekort hos kirkevergen i Bodø. Kondolansekortet overleveres til de pårørende i tilknytning til begravelsen.  Midlene tilføres Minnefondet. Du velger selv hvilket beløp du vil betale inn, dog minimum kr 150,-. Midler fra fondet skal brukes til forskjønning av kirkegårdene og til å sikre verdige seremonier.


Jan Stavrum
Kirkeverge

 

Se statutter for Minnefondet her.

 

Kjøp kondolansekort her

 

Gravferd i Bodin kirke

Begravelse i Bodin kirke i november 2010.

Handlekurv
Du har ingen varer i handlekurven

 

Disse kondolansekortene bringer et beløp til Bodø kirkelige fellesråds Minnefond, som har til formål å forskjønne kirkegårdene og å gi gravferden en vakrest mulig ramme.